Udostępnienie nowej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe


Informujemy o udostępnieniu nowej aplikacji do tworzenia i przesyłania e-Sprawozdań Finansowych.

Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu nowej aplikacji do tworzenia i przesyłania e-Sprawozdań Finansowych do Szefa KAS. Aplikacja zastępuje dotychczasowe narzędzie desktopowe. Udostępniona aplikacja umożliwia sporządzenie sprawozdania zgodnego ze strukturami logicznymi sprawozdań finansowych w wersji 1_2. Przedmiotowe struktury obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku.

Udostępniana wcześniej Aplikacja desktopowa (zarówno w wersji instalacyjnej jak i portatywnej) nie umożliwia sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z najnowszymi schemami. W celu sporządzenia sprawozdania zgodnego z najnowszymi schemami (tj. w wersji 1_2), należy więc korzystać z najnowszej wersji aplikacji, dostępnej w zakładce Aplikacja

e-Sprawozdania Finansowe

Informacje o sprawozdaniach finansowych sporządzanych elektronicznie, kto i jak może je złożyć