Środowisko testowe dla wysyłki JPK_V7M i JPK_V7K


Ministerstwo Finansów informuje o planowanym uruchomieniu środowiska testowego dla jednolitych plików kontrolnych: JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) i JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych)

Do końca lutego 2020 r. planujemy uruchomienie środowiska testowego dla jednolitych plików kontrolnych: JPK_V7M (dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie) i JPK_V7K (dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie). Celem udostępnienia środowiska testowego jest weryfikacja poprawności działania nowej bramki API.

JPK_VAT z częścią ewidencyjną i deklaracyjną

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy:

  • od 1 kwietnia 2020 r. – obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie,
  • od 1 lipca 2020 r. ­– obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Nowy JPK_VAT będzie:

  • dotyczyć tylko rozliczeń podatku VAT, dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K,
  • składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją

Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać