JPK_VAT z deklaracją


Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać

16.04.2024

Co to jest JPK_VAT z deklaracją

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części. Obejmuje zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Kto i kiedy składa JPK_VAT

JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną, obowiązkowo składają wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Zastosowanie JPK_VAT

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, dotyczy rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.
Nie dotyczy natomiast skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Co zawiera JPK_VAT

JPK_VAT zawiera:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Przedsiębiorca przygotowuje i wysyła tylko jeden plik, który zawiera część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

JPK_VAT jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest czas do pierwszego dnia roboczego).

Aby przygotować i wysłać plik JPK_VAT, można skorzystać:

 • z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma,
 • z bezpłatnego narzędzia Formularz uproszczony,
 • z bezpłatnego narzędzia Klient JPK WEB, które służy do wysyłania plików przygotowanych przez aplikację e-mikrofirma, formularz uproszczony oraz programy komercyjne, lub
 • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli podatnik korzysta już z takiego programu, to powinien sprawdzić, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy można bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK WEB.

Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik ma możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego

JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego

JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Dzięki JPK_VAT

 • przedsiębiorca zamiast składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, przesyła jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie ma potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,

 • zmniejsza się liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skraca czas wykonywania czynności kontrolnych,

 • każde rozliczenie VAT jest automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Infografika JPK_VAT z deklaracją od 1 października 2020 r.. Wersja tekstowa dostępna pod grafiką

Sprawdź status JPK

Sprawdzenie statusu przetworzenia wszystkich plików JPK oraz pobranie UPO

Bezpłatne narzędzia

Przygotowanie, generowanie, wizualizacja JPK_VAT z deklaracją oraz podpisywanie i wysyłanie wszystkich plików JPK

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedź na swoje pytania

Pliki do pobrania

Schematy, przykładowe pliki, broszura informacyjna

Środowisko testowe

Środowisko testowe plików JPK

Kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc