Publikacja pliku płaskiego


Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

W dniu dzisiejszym 27.10.2023 plik płaski wykazu podatników VAT dostępny w zakładce Wykaz podatników VAT zostanie wystawiony z opóźnieniem.