Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 03.07.2022 r. (7Z, 205749 kB)

Plik płaski z dnia 02.07.2022 r. (7Z, 205277 kB)

Plik płaski z dnia 01.07.2022 r. (7Z, 206088 kB)

Plik płaski z dnia 30.06.2022 r. (7Z, 204662 kB)

Plik płaski z dnia 29.06.2022 r. (7Z, 206329 kB)

Plik płaski z dnia 28.06.2022 r. (7Z, 207081 kB)

Plik płaski z dnia 27.06.2022 r. (7Z, 208674 kB)

Plik płaski z dnia 26.06.2022 r. (7Z, 206131 kB)

Plik płaski z dnia 25.06.2022 r. (7Z, 206316 kB)

Plik płaski z dnia 24.06.2022 r. (7Z, 205302 kB)

Plik płaski z dnia 23.06.2022 r. (7Z, 205155 kB)

Plik płaski z dnia 22.06.2022 r. (7Z, 206899 kB)

Plik płaski z dnia 21.06.2022 r. (7Z, 207568 kB)

Plik płaski z dnia 20.06.2022 r. (7Z, 205926 kB)

Plik płaski z dnia 19.06.2022 r. (7Z, 206534 kB)

Plik płaski z dnia 18.06.2022 r. (7Z, 204394 kB)

Plik płaski z dnia 17.06.2022 r. (7Z, 205599 kB)

Plik płaski z dnia 16.06.2022 r. (7Z, 206123 kB)

Plik płaski z dnia 15.06.2022 r. (7Z, 205633 kB)

Plik płaski z dnia 14.06.2022 r. (7Z, 205875 kB)

Plik płaski z dnia 13.06.2022 r. (7Z, 206408 kB)

Plik płaski z dnia 12.06.2022 r. (7Z, 205867 kB)

Plik płaski z dnia 11.06.2022 r. (7Z, 206268 kB)

Plik płaski z dnia 10.06.2022 r. (7Z, 206986 kB)

Plik płaski z dnia 09.06.2022 r. (7Z, 205666 kB)

Plik płaski z dnia 08.06.2022 r. (7Z, 206160 kB)

Plik płaski z dnia 07.06.2022 r. (7Z, 208043 kB)

Plik płaski z dnia 06.06.2022 r. (7Z, 205175 kB)

Plik płaski z dnia 05.06.2022 r. (7Z, 205626 kB)

Plik płaski z dnia 04.06.2022 r. (7Z, 206556 kB)