Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 01.12.2022 r. (7Z, 207943 kB)

Plik płaski z dnia 30.11.2022 r. (7Z, 210000 kB)

Plik płaski z dnia 29.11.2022 r. (7Z, 209427 kB)

Plik płaski z dnia 28.11.2022 r. (7Z, 211024 kB)

Plik płaski z dnia 27.11.2022 r. (7Z, 209357 kB)

Plik płaski z dnia 26.11.2022 r. (7Z, 208848 kB)

Plik płaski z dnia 25.11.2022 r. (7Z, 210744 kB)

Plik płaski z dnia 24.11.2022 r. (7Z, 210754 kB)

Plik płaski z dnia 23.11.2022 r. (7Z, 208575 kB)

Plik płaski z dnia 22.11.2022 r. (7Z, 208532 kB)

Plik płaski z dnia 21.11.2022 r. (7Z, 210507 kB)

Plik płaski z dnia 20.11.2022 r. (7Z, 208373 kB)

Plik płaski z dnia 19.11.2022 r. (7Z, 207935 kB)

Plik płaski z dnia 18.11.2022 r. (7Z, 209384 kB)

Plik płaski z dnia 17.11.2022 r. (7Z, 209808 kB)

Plik płaski z dnia 16.11.2022 r. (7Z, 208722 kB)

Plik płaski z dnia 15.11.2022 r. (7Z, 208903 kB)

Plik płaski z dnia 14.11.2022 r. (7Z, 209744 kB)

Plik płaski z dnia 13.11.2022 r. (7Z, 208485 kB)

Plik płaski z dnia 12.11.2022 r. (7Z, 207256 kB)

Plik płaski z dnia 11.11.2022 r. (7Z, 209532 kB)

Plik płaski z dnia 10.11.2022 r. (7Z, 209641 kB)

Plik płaski z dnia 09.11.2022 r. (7Z, 208358 kB)

Plik płaski z dnia 08.11.2022 r. (7Z, 209084 kB)

Plik płaski z dnia 07.11.2022 r. (7Z, 208933 kB)

Plik płaski z dnia 06.11.2022 r. (7Z, 210747 kB)

Plik płaski z dnia 05.11.2022 r. (7Z, 209310 kB)

Plik płaski z dnia 04.11.2022 r. (7Z, 209301 kB)

Plik płaski z dnia 03.11.2022 r. (7Z, 208255 kB)

Plik płaski z dnia 02.11.2022 r. (7Z, 209845 kB)