Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 05.02.2023 r. (7Z, 211112 kB)

Plik płaski z dnia 04.02.2023 r. (7Z, 209909 kB)

Plik płaski z dnia 03.02.2023 r. (7Z, 211206 kB)

Plik płaski z dnia 02.02.2023 r. (7Z, 210460 kB)

Plik płaski z dnia 01.02.2023 r. (7Z, 210068 kB)

Plik płaski z dnia 31.01.2023 r. (7Z, 212053 kB)

Plik płaski z dnia 30.01.2023 r. (7Z, 212087 kB)

Plik płaski z dnia 29.01.2023 r. (7Z, 211473 kB)

Plik płaski z dnia 28.01.2023 r. (7Z, 211819 kB)

Plik płaski z dnia 27.01.2023 r. (7Z, 211650 kB)

Plik płaski z dnia 26.01.2023 r. (7Z, 209035 kB)

Plik płaski z dnia 25.01.2023 r. (7Z, 210038 kB)

Plik płaski z dnia 24.01.2023 r. (7Z, 210720 kB)

Plik płaski z dnia 23.01.2023 r. (7Z, 211313 kB)

Plik płaski z dnia 22.01.2023 r. (7Z, 210232 kB)

Plik płaski z dnia 21.01.2023 r. (7Z, 211773 kB)

Plik płaski z dnia 20.01.2023 r. (7Z, 211032 kB)

Plik płaski z dnia 19.01.2023 r. (7Z, 210019 kB)

Plik płaski z dnia 18.01.2023 r. (7Z, 212023 kB)

Plik płaski z dnia 17.01.2023 r. (7Z, 210397 kB)

Plik płaski z dnia 16.01.2023 r. (7Z, 210606 kB)

Plik płaski z dnia 15.01.2023 r. (7Z, 210631 kB)

Plik płaski z dnia 14.01.2023 r. (7Z, 211401 kB)

Plik płaski z dnia 13.01.2023 r. (7Z, 212714 kB)

Plik płaski z dnia 12.01.2023 r. (7Z, 210037 kB)

Plik płaski z dnia 11.01.2023 r. (7Z, 211417 kB)

Plik płaski z dnia 10.01.2023 r. (7Z, 210455 kB)

Plik płaski z dnia 09.01.2023 r. (7Z, 211639 kB)

Plik płaski z dnia 08.01.2023 r. (7Z, 210877 kB)

Plik płaski z dnia 07.01.2023 r. (7Z, 210542 kB)