Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 16.05.2022 r. (7Z, 205130 kB)

Plik płaski z dnia 15.05.2022 r. (7Z, 203444 kB)

Plik płaski z dnia 14.05.2022 r. (7Z, 205323 kB)

Plik płaski z dnia 13.05.2022 r. (7Z, 206281 kB)

Plik płaski z dnia 12.05.2022 r. (7Z, 204852 kB)

Plik płaski z dnia 11.05.2022 r. (7Z, 204761 kB)

Plik płaski z dnia 10.05.2022 r. (7Z, 205945 kB)

Plik płaski z dnia 09.05.2022 r. (7Z, 205440 kB)

Plik płaski z dnia 08.05.2022 r. (7Z, 204492 kB)

Plik płaski z dnia 07.05.2022 r. (7Z, 202954 kB)

Plik płaski z dnia 06.05.2022 r. (7Z, 205537 kB)

Plik płaski z dnia 05.05.2022 r. (7Z, 205768 kB)

Plik płaski z dnia 04.05.2022 r. (7Z, 204876 kB)

Plik płaski z dnia 03.05.2022 r. (7Z, 205998 kB)

Plik płaski z dnia 02.05.2022 r. (7Z, 204707 kB)

Plik płaski z dnia 01.05.2022 r. (7Z, 204170 kB)

Plik płaski z dnia 30.04.2022 r. (7Z, 205819 kB)

Plik płaski z dnia 29.04.2022 r. (7Z, 206088 kB)

Plik płaski z dnia 28.04.2022 r. (7Z, 205058 kB)

Plik płaski z dnia 27.04.2022 r. (7Z, 203785 kB)

Plik płaski z dnia 26.04.2022 r. (7Z, 205337 kB)

Plik płaski z dnia 25.04.2022 r. (7Z, 204810 kB)

Plik płaski z dnia 24.04.2022 r. (7Z, 204350 kB)

Plik płaski z dnia 23.04.2022 r. (7Z, 205575 kB)

Plik płaski z dnia 22.04.2022 r. (7Z, 204104 kB)

Plik płaski z dnia 21.04.2022 r. (7Z, 205990 kB)

Plik płaski z dnia 20.04.2022 r. (7Z, 205137 kB)

Plik płaski z dnia 19.04.2022 r. (7Z, 204443 kB)

Plik płaski z dnia 18.04.2022 r. (7Z, 203178 kB)

Plik płaski z dnia 17.04.2022 r. (7Z, 204522 kB)