Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 27.09.2023 r. (7Z, 215958 kB)

Plik płaski z dnia 26.09.2023 r. (7Z, 216313 kB)

Plik płaski z dnia 25.09.2023 r. (7Z, 216222 kB)

Plik płaski z dnia 24.09.2023 r. (7Z, 214800 kB)

Plik płaski z dnia 23.09.2023 r. (7Z, 215397 kB)

Plik płaski z dnia 22.09.2023 r. (7Z, 215556 kB)

Plik płaski z dnia 21.09.2023 r. (7Z, 215681 kB)

Plik płaski z dnia 20.09.2023 r. (7Z, 214428 kB)

Plik płaski z dnia 19.09.2023 r. (7Z, 216191 kB)

Plik płaski z dnia 18.09.2023 r. (7Z, 215672 kB)

Plik płaski z dnia 17.09.2023 r. (7Z, 215187 kB)

Plik płaski z dnia 16.09.2023 r. (7Z, 216226 kB)

Plik płaski z dnia 15.09.2023 r. (7Z, 216599 kB)

Plik płaski z dnia 14.09.2023 r. (7Z, 216463 kB)

Plik płaski z dnia 13.09.2023 r. (7Z, 216181 kB)

Plik płaski z dnia 12.09.2023 r. (7Z, 215711 kB)

Plik płaski z dnia 11.09.2023 r. (7Z, 215004 kB)

Plik płaski z dnia 10.09.2023 r. (7Z, 214721 kB)

Plik płaski z dnia 09.09.2023 r. (7Z, 215595 kB)

Plik płaski z dnia 08.09.2023 r. (7Z, 215520 kB)

Plik płaski z dnia 07.09.2023 r. (7Z, 215906 kB)

Plik płaski z dnia 06.09.2023 r. (7Z, 215418 kB)

Plik płaski z dnia 05.09.2023 r. (7Z, 215274 kB)

Plik płaski z dnia 04.09.2023 r. (7Z, 216484 kB)

Plik płaski z dnia 03.09.2023 r. (7Z, 215060 kB)

Plik płaski z dnia 02.09.2023 r. (7Z, 215363 kB)

Plik płaski z dnia 01.09.2023 r. (7Z, 213663 kB)

Plik płaski z dnia 31.08.2023 r. (7Z, 215350 kB)

Plik płaski z dnia 30.08.2023 r. (7Z, 216194 kB)

Plik płaski z dnia 29.08.2023 r. (7Z, 215153 kB)