Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 28.05.2023 r. (7Z, 212517 kB)

Plik płaski z dnia 27.05.2023 r. (7Z, 214210 kB)

Plik płaski z dnia 26.05.2023 r. (7Z, 212767 kB)

Plik płaski z dnia 25.05.2023 r. (7Z, 213359 kB)

Plik płaski z dnia 24.05.2023 r. (7Z, 212909 kB)

Plik płaski z dnia 23.05.2023 r. (7Z, 212361 kB)

Plik płaski z dnia 22.05.2023 r. (7Z, 213665 kB)

Plik płaski z dnia 21.05.2023 r. (7Z, 213597 kB)

Plik płaski z dnia 20.05.2023 r. (7Z, 215150 kB)

Plik płaski z dnia 19.05.2023 r. (7Z, 213293 kB)

Plik płaski z dnia 18.05.2023 r. (7Z, 213648 kB)

Plik płaski z dnia 17.05.2023 r. (7Z, 214140 kB)

Plik płaski z dnia 16.05.2023 r. (7Z, 214221 kB)

Plik płaski z dnia 15.05.2023 r. (7Z, 214004 kB)

Plik płaski z dnia 14.05.2023 r. (7Z, 212475 kB)

Plik płaski z dnia 13.05.2023 r. (7Z, 214271 kB)

Plik płaski z dnia 12.05.2023 r. (7Z, 213995 kB)

Plik płaski z dnia 11.05.2023 r. (7Z, 214781 kB)

Plik płaski z dnia 10.05.2023 r. (7Z, 213847 kB)

Plik płaski z dnia 09.05.2023 r. (7Z, 213761 kB)

Plik płaski z dnia 08.05.2023 r. (7Z, 212596 kB)

Plik płaski z dnia 07.05.2023 r. (7Z, 214398 kB)

Plik płaski z dnia 06.05.2023 r. (7Z, 212651 kB)

Plik płaski z dnia 05.05.2023 r. (7Z, 212278 kB)

Plik płaski z dnia 04.05.2023 r. (7Z, 211506 kB)

Plik płaski z dnia 03.05.2023 r. (7Z, 213618 kB)

Plik płaski z dnia 02.05.2023 r. (7Z, 213751 kB)

Plik płaski z dnia 01.05.2023 r. (7Z, 214053 kB)

Plik płaski z dnia 30.04.2023 r. (7Z, 212504 kB)

Plik płaski z dnia 29.04.2023 r. (7Z, 213586 kB)