Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 24.01.2022 r. (7Z, 201973 kB)

Plik płaski z dnia 23.01.2022 r. (7Z, 201899 kB)

Plik płaski z dnia 22.01.2022 r. (7Z, 202718 kB)

Plik płaski z dnia 21.01.2022 r. (7Z, 201119 kB)

Plik płaski z dnia 20.01.2022 r. (7Z, 200598 kB)

Plik płaski z dnia 19.01.2022 r. (7Z, 201478 kB)

Plik płaski z dnia 18.01.2022 r. (7Z, 202240 kB)

Plik płaski z dnia 17.01.2022 r. (7Z, 201977 kB)

Plik płaski z dnia 16.01.2022 r. (7Z, 201342 kB)

Plik płaski z dnia 15.01.2022 r. (7Z, 200908 kB)

Plik płaski z dnia 14.01.2022 r. (7Z, 203319 kB)

Plik płaski z dnia 13.01.2022 r. (7Z, 201123 kB)

Plik płaski z dnia 12.01.2022 r. (7Z, 200969 kB)

Plik płaski z dnia 11.01.2022 r. (7Z, 201430 kB)

Plik płaski z dnia 10.01.2022 r. (7Z, 202112 kB)

Plik płaski z dnia 09.01.2022 r. (7Z, 199685 kB)

Plik płaski z dnia 08.01.2022 r. (7Z, 202372 kB)

Plik płaski z dnia 07.01.2022 r. (7Z, 201241 kB)

Plik płaski z dnia 06.01.2022 r. (7Z, 202088 kB)

Plik płaski z dnia 05.01.2022 r. (7Z, 200821 kB)

Plik płaski z dnia 04.01.2022 r. (7Z, 201623 kB)

Plik płaski z dnia 03.01.2022 r. (7Z, 202005 kB)

Plik płaski z dnia 02.01.2022 r. (7Z, 201122 kB)

Plik płaski z dnia 01.01.2022 r. (7Z, 202447 kB)

Plik płaski z dnia 31.12.2021 r. (7Z, 201299 kB)

Plik płaski z dnia 30.12.2021 r. (7Z, 202454 kB)

Plik płaski z dnia 29.12.2021 r. (7Z, 202912 kB)

Plik płaski z dnia 28.12.2021 r. (7Z, 201983 kB)

Plik płaski z dnia 27.12.2021 r. (7Z, 203120 kB)

Plik płaski z dnia 26.12.2021 r. (7Z, 202993 kB)