Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 16.06.2024 r. (7Z, 221381 kB)

Plik płaski z dnia 15.06.2024 r. (7Z, 219184 kB)

Plik płaski z dnia 14.06.2024 r. (7Z, 220532 kB)

Plik płaski z dnia 13.06.2024 r. (7Z, 218525 kB)

Plik płaski z dnia 12.06.2024 r. (7Z, 222315 kB)

Plik płaski z dnia 11.06.2024 r. (7Z, 220376 kB)

Plik płaski z dnia 10.06.2024 r. (7Z, 220448 kB)

Plik płaski z dnia 09.06.2024 r. (7Z, 220787 kB)

Plik płaski z dnia 08.06.2024 r. (7Z, 220177 kB)

Plik płaski z dnia 07.06.2024 r. (7Z, 220365 kB)

Plik płaski z dnia 06.06.2024 r. (7Z, 220103 kB)

Plik płaski z dnia 05.06.2024 r. (7Z, 222501 kB)

Plik płaski z dnia 04.06.2024 r. (7Z, 220527 kB)

Plik płaski z dnia 03.06.2024 r. (7Z, 220580 kB)

Plik płaski z dnia 02.06.2024 r. (7Z, 218936 kB)

Plik płaski z dnia 01.06.2024 r. (7Z, 220798 kB)

Plik płaski z dnia 31.05.2024 r. (7Z, 219297 kB)

Plik płaski z dnia 30.05.2024 r. (7Z, 220918 kB)

Plik płaski z dnia 29.05.2024 r. (7Z, 221703 kB)

Plik płaski z dnia 28.05.2024 r. (7Z, 220915 kB)

Plik płaski z dnia 27.05.2024 r. (7Z, 220525 kB)

Plik płaski z dnia 26.05.2024 r. (7Z, 220820 kB)

Plik płaski z dnia 25.05.2024 r. (7Z, 222258 kB)

Plik płaski z dnia 24.05.2024 r. (7Z, 220420 kB)

Plik płaski z dnia 23.05.2024 r. (7Z, 219609 kB)

Plik płaski z dnia 22.05.2024 r. (7Z, 220178 kB)

Plik płaski z dnia 21.05.2024 r. (7Z, 218936 kB)

Plik płaski z dnia 20.05.2024 r. (7Z, 220472 kB)

Plik płaski z dnia 19.05.2024 r. (7Z, 220848 kB)

Plik płaski z dnia 18.05.2024 r. (7Z, 219651 kB)