Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 23.03.2023 r. (7Z, 213315 kB)

Plik płaski z dnia 22.03.2023 r. (7Z, 212050 kB)

Plik płaski z dnia 21.03.2023 r. (7Z, 211677 kB)

Plik płaski z dnia 20.03.2023 r. (7Z, 213049 kB)

Plik płaski z dnia 19.03.2023 r. (7Z, 211570 kB)

Plik płaski z dnia 18.03.2023 r. (7Z, 213036 kB)

Plik płaski z dnia 17.03.2023 r. (7Z, 213029 kB)

Plik płaski z dnia 16.03.2023 r. (7Z, 211396 kB)

Plik płaski z dnia 15.03.2023 r. (7Z, 212248 kB)

Plik płaski z dnia 14.03.2023 r. (7Z, 211323 kB)

Plik płaski z dnia 13.03.2023 r. (7Z, 214431 kB)

Plik płaski z dnia 12.03.2023 r. (7Z, 212768 kB)

Plik płaski z dnia 11.03.2023 r. (7Z, 212342 kB)

Plik płaski z dnia 10.03.2023 r. (7Z, 211061 kB)

Plik płaski z dnia 09.03.2023 r. (7Z, 212611 kB)

Plik płaski z dnia 08.03.2023 r. (7Z, 212439 kB)

Plik płaski z dnia 07.03.2023 r. (7Z, 212743 kB)

Plik płaski z dnia 06.03.2023 r. (7Z, 211981 kB)

Plik płaski z dnia 05.03.2023 r. (7Z, 211287 kB)

Plik płaski z dnia 04.03.2023 r. (7Z, 210186 kB)

Plik płaski z dnia 03.03.2023 r. (7Z, 212278 kB)

Plik płaski z dnia 02.03.2023 r. (7Z, 211347 kB)

Plik płaski z dnia 01.03.2023 r. (7Z, 213067 kB)

Plik płaski z dnia 28.02.2023 r. (7Z, 211984 kB)

Plik płaski z dnia 27.02.2023 r. (7Z, 212980 kB)

Plik płaski z dnia 26.02.2023 r. (7Z, 211775 kB)

Plik płaski z dnia 25.02.2023 r. (7Z, 212459 kB)

Plik płaski z dnia 24.02.2023 r. (7Z, 212318 kB)

Plik płaski z dnia 23.02.2023 r. (7Z, 212623 kB)

Plik płaski z dnia 22.02.2023 r. (7Z, 211008 kB)