Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 24.10.2021 r. (7Z, 201200 kB)

Plik płaski z dnia 23.10.2021 r. (7Z, 200043 kB)

Plik płaski z dnia 22.10.2021 r. (7Z, 200184 kB)

Plik płaski z dnia 21.10.2021 r. (7Z, 199033 kB)

Plik płaski z dnia 20.10.2021 r. (7Z, 199961 kB)

Plik płaski z dnia 19.10.2021 r. (7Z, 201015 kB)

Plik płaski z dnia 18.10.2021 r. (7Z, 199693 kB)

Plik płaski z dnia 17.10.2021 r. (7Z, 199633 kB)

Plik płaski z dnia 16.10.2021 r. (7Z, 200371 kB)

Plik płaski z dnia 15.10.2021 r. (7Z, 199091 kB)

Plik płaski z dnia 14.10.2021 r. (7Z, 199175 kB)

Plik płaski z dnia 13.10.2021 r. (7Z, 199565 kB)

Plik płaski z dnia 12.10.2021 r. (7Z, 200386 kB)

Plik płaski z dnia 11.10.2021 r. (7Z, 199712 kB)

Plik płaski z dnia 10.10.2021 r. (7Z, 200691 kB)

Plik płaski z dnia 09.10.2021 r. (7Z, 201006 kB)

Plik płaski z dnia 08.10.2021 r. (7Z, 198480 kB)

Plik płaski z dnia 07.10.2021 r. (7Z, 201069 kB)

Plik płaski z dnia 06.10.2021 r. (7Z, 198869 kB)

Plik płaski z dnia 05.10.2021 r. (7Z, 200185 kB)

Plik płaski z dnia 04.10.2021 r. (7Z, 200013 kB)

Plik płaski z dnia 02.10.2021 r. (7Z, 199567 kB)

Plik płaski z dnia 01.10.2021 r. (7Z, 197526 kB)

Plik płaski z dnia 30.09.2021 r. (7Z, 199376 kB)

Plik płaski z dnia 29.09.2021 r. (7Z, 199916 kB)

Plik płaski z dnia 28.09.2021 r. (7Z, 198381 kB)

Plik płaski z dnia 27.09.2021 r. (7Z, 199765 kB)

Plik płaski z dnia 26.09.2021 r. (7Z, 201044 kB)

Plik płaski z dnia 25.09.2021 r. (7Z, 198350 kB)

Plik płaski z dnia 24.09.2021 r. (7Z, 199034 kB)