Plik płaski


Dokumentacja techniczna dotycząca pliku płaskiego Wykazu podatników VAT

Ministerstwo Finansów udostępnia opis pliku płaskiego służącego do masowej weryfikacji, czy numer rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, rachunku wirtualnego należącego do podmiotu o wskazanym NIP, który jest zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Do weryfikacji, czy wyżej wskazane rachunki podatnika są ujawnione na Wykazie podatników VAT w oparciu o plik płaski niezbędne jest posiadanie przez użytkownika pliku następujących danych: identyfikatora podatkowego NIP oraz numeru rachunku rozliczeniowego, imiennego rachunku w SKOK lub rachunku wirtualnego oraz daty udostępniania danych.
 
Plik składa się z ciągu znaków powstałych z wyliczenia funkcji skrótu, której parametrami wejściowymi są: data udostępniania pliku, NIP oraz numer rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK, którego podmiot jest członkiem otwartego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rachunku wirtualnego.

Plik zawiera także informacje o maskach rachunków wirtualnych pozwalające na zbudowanie na ich podstawie numeru rachunku, w sposób opisany w dokumentacji i weryfikację jego istnienia w pliku płaskim, co potwierdza jego przynależność do danego NIP podmiotu będącego zarejestrowanym czynnym lub zwolnionym podatnikiem VAT.
 
Skompresowany plik płaski wraz z jego sumą kontrolną będzie publikowany raz dziennie ok. godziny 00:00. Plik będzie przechowywany w formie skompresowanej na zasobach Ministerstwa Finansów, jego szacowana wielkość to 200 MB.  Ministerstwo będzie również przechowywać i udostępniać pliki z poprzednich dni.

Dokumentacja techniczna

Pliki do pobrania

Wykaz podatników VAT

Umożliwia wyszukanie podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Plik płaski z dnia 19.08.2022 r. (7Z, 208209 kB)

Plik płaski z dnia 18.08.2022 r. (7Z, 207513 kB)

Plik płaski z dnia 17.08.2022 r. (7Z, 205929 kB)

Plik płaski z dnia 16.08.2022 r. (7Z, 206438 kB)

Plik płaski z dnia 15.08.2022 r. (7Z, 208019 kB)

Plik płaski z dnia 14.08.2022 r. (7Z, 206578 kB)

Plik płaski z dnia 13.08.2022 r. (7Z, 206917 kB)

Plik płaski z dnia 12.08.2022 r. (7Z, 207341 kB)

Plik płaski z dnia 11.08.2022 r. (7Z, 207087 kB)

Plik płaski z dnia 10.08.2022 r. (7Z, 205538 kB)

Plik płaski z dnia 09.08.2022 r. (7Z, 208161 kB)

Plik płaski z dnia 08.08.2022 r. (7Z, 208291 kB)

Plik płaski z dnia 07.08.2022 r. (7Z, 207810 kB)

Plik płaski z dnia 06.08.2022 r. (7Z, 207040 kB)

Plik płaski z dnia 05.08.2022 r. (7Z, 207089 kB)

Plik płaski z dnia 04.08.2022 r. (7Z, 207790 kB)

Plik płaski z dnia 03.08.2022 r. (7Z, 206753 kB)

Plik płaski z dnia 02.08.2022 r. (7Z, 207282 kB)

Plik płaski z dnia 01.08.2022 r. (7Z, 206045 kB)

Plik płaski z dnia 31.07.2022 r. (7Z, 207531 kB)

Plik płaski z dnia 30.07.2022 r. (7Z, 208122 kB)

Plik płaski z dnia 29.07.2022 r. (7Z, 207009 kB)

Plik płaski z dnia 28.07.2022 r. (7Z, 205341 kB)

Plik płaski z dnia 27.07.2022 r. (7Z, 207545 kB)

Plik płaski z dnia 26.07.2022 r. (7Z, 207463 kB)

Plik płaski z dnia 25.07.2022 r. (7Z, 206777 kB)

Plik płaski z dnia 24.07.2022 r. (7Z, 208194 kB)

Plik płaski z dnia 23.07.2022 r. (7Z, 206442 kB)

Plik płaski z dnia 22.07.2022 r. (7Z, 206294 kB)

Plik płaski z dnia 21.07.2022 r. (7Z, 206210 kB)