Publikacja pliku płaskiego


Informujemy o opóźnieniu w publikacji pliku płaskiego

W dniu dzisiejszym 07.11.2023 plik płaski wykazu podatników VAT dostępny w zakładce Wykaz podatników VAT zostanie wystawiony z opóźnieniem.