Prace techniczne na koncie podatnika


Informujemy o braku dostępu do konta podatnika

Informujemy, że ze względu na trwające prace techniczne od dnia 08 maja 2021 od godz. 9:00 do dnia 10 maja 2021 do godz. 07:00 dostęp do konta podatnika na Portalu Podatkowym nie będzie możliwy.

Jednocześnie informujemy, że usługa Twój e-PIT i e-Deklaracje nie będą objęte przedmiotowymi pracami serwisowym