Prace techniczne na koncie podatnika


Informujemy o braku dostępu do konta podatnika

Informujemy, że ze względu na trwające prace techniczne w dniu 14 stycznia 2021r. (czwartek) w godz. 17:00 - 18:00 dostęp do konta podatnika na Portalu Podatkowym nie będzie możliwy.

Jednocześnie informujemy, że usługa Twój e-PIT i e-Deklaracje nie będą objęte przedmiotowymi pracami serwisowym

Konto podatnika

Informacje na temat konta podatnika, m.in. kto może założyć konto, jak założyć konto, jak uzyskać dostęp do konta innej osoby, jak podpisać deklaracje wysyłane z konta, podręcznik użytkownika