Prace serwisowe, związane z wymianą certyfikatów kluczy publicznych


Ministerstwo Finansów informuje o pracach serwisowych, związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych, służących do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym i produkcyjnym usługi

Ministerstwo Finansów informuje, że do czasu wymiany certyfikatów kluczy publicznych, służących do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym i produkcyjnym usługi JPK, należy używać dotychczasowych certyfikatów udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów dostępnych w zakładce pliki do pobrania.

O terminie wymiany ww. certyfikatów na aktualne Ministerstwo Finansów poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem. Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona w Komunikatach technicznych JPK w serwisie Ministerstwa Finansów.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma