Prace serwisowe, związane z wymianą certyfikatów kluczy publicznych


Ministerstwo Finansów informuje o pracach serwisowych, związanych z wymianą certyfikatów kluczy publicznych, służących do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym i produkcyjnym usługi

Ministerstwo Finansów informuje, że do czasu wymiany certyfikatów kluczy publicznych, służących do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku testowym i produkcyjnym usługi JPK, należy używać dotychczasowych certyfikatów udostępnionych na stronie Ministerstwa Finansów dostępnych w zakładce pliki do pobrania.

O terminie wymiany ww. certyfikatów na aktualne Ministerstwo Finansów poinformuje ze stosownym wyprzedzeniem. Informacja w tym zakresie zostanie zamieszczona w Komunikatach technicznych JPK w serwisie Ministerstwa Finansów.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik