Pliki do pobrania


Prezentujemy nową wersję dokumentu „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3" (opracowanego przez Departament Informatyzacji MF) wraz z przykładem JPK-VAT-TEST-0001.ZIP wskazanym w specyfikacji oraz schematem XSD dokumentu XML, który stanowi treść żądania inicjującego. Publikujemy certyfikat klucza publicznego w formacie binarnym oraz tekstowym (Base64) do zaszyfrowania klucza szyfrującego, wykorzystywany w środowisku produkcyjnym.

Środowisko produkcyjne do przesyłania plików JPK znajduje się pod adresami:

  1. https://e-dokumenty.mf.gov.pl - autoryzacja transakcji wysyłek podpisem kwalifikowanym lub Podpisem Zaufanym,
  2. https://esb2.mf.gov.pl:5064 - autoryzacja transakcji wysyłek na podstawie danych osobowych oraz wartości kwot przychodu.

Istnieje możliwość testowego wysłania plików JPK. Należy jednak pamiętać, że dane przesyłane w ramach testów powinny być danymi fikcyjnymi i nie powinny zawierać rzeczywistych danych osobowych. Prosimy nie wysyłać dużych ilości testowych przesyłek i danych testowych.

Środowisko testowe znajduje się pod adresami:

  1. https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl - autoryzacja transakcji wysyłek podpisem kwalifikowanym lub Podpisem Zaufanym,
  2. https://esb-te.mf.gov.pl:5064 - autoryzacja transakcji wysyłek na podstawie danych osobowych oraz wartości kwot przychodu.

Publikujemy certyfikat klucza publicznego w formacie tekstowym (Base64) do zaszyfrowania klucza szyfrującego wykorzystywanego w środowisku testowym (Klucz publiczny do szyfrowania (klucz testowy).pem).  Dodatkowo udostępniamy dwa przykładowe pliki żądania w postaci XML podpisane certyfikatem niekwalifikowanym (self-signed) w formacie XAdES-BES.

Certyfikat ssl wykorzystywany do połączenia ze środowiskiem testowym, można pobrać poprzez wejście na stronę: https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Pliki załączone wg kolejności pojawiania się w tekście