Poprawne działanie systemu e-Deklaracje


Informujemy o wymogach technicznych dla poprawnego korzystanie z systemu e-Deklaracje

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami dotyczącymi problemów technicznych z podpisywaniem interaktywnych formularzy PDF za pomocą wtyczki do podpisywania i przesyłania danych XML oraz wyświetlaniem formularzy w aplikacji e-Deklaracje Desktop informujemy, że do ich prawidłowego działania niezbędne jest posiadanie programu Adobe Reader w wersji 32-bit.

Program Adobe Reader w wersji 64-bit uniemożliwia korzystanie z wtyczki oraz aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Wtyczka do podpisywania i przesyłania danych XML z interaktywnych formularzy PDF

Wtyczka (plug-in) niezbędna przy składaniu dokumentów bezpośrednio z formularzy interaktywnych PDF