Poprawione środowisko testowe JPK_VAT z deklaracją


Informujemy o usunięciu utrudnień w usłudze składania plików JPK_V7M i JPK_V7K w środowisku testowym

Utrudnienia w usłudze składania plików JPK_V7M i JPK_V7K w środowisku testowym test-e-dokumenty.mf.gov.pl, które dotyczyły błędu 423 (opis błędu: „Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów”, „Brak wartość NIP lub PESEL") zostały usunięte.

Numer PESEL/NIP, który był wymagany w pliku InitUpload, skutkował błędem 423 przy prawidłowym podpisie kwalifikowanym, który zawierał te informacje. Prosimy o wykonanie ponownych testów i ewentualne zgłaszanie nieprawidłowości na jpk.helpdesk@mf.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami podpis kwalifikowany wymaga przekazania informacji o NIP/PESEL. Więcej w komunikacie Podpis kwalifikowany w nowym środowisku JPK.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik