Podpis kwalifikowany w nowym środowisku JPK


Informujemy o warunkach jakie musi spełniać podpis kwalifikowany w nowym środowisku JPK

Informujemy, że w udostępnionym środowisku testowym i wdrażanym obecnie środowisku produkcyjnym do wysyłki JPK (jednolitych plików kontrolnych):

  • w przypadku podpisu kwalifikowanego wydanego przez polskie centrum certyfikacji,
  • do prawidłowej weryfikacji podpisu JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M i JPK_V7K),

- certyfikat powinien zawierać PESEL lub NIP właściciela podpisu.

Podpisanie JPK podpisem kwalifikowanym bez PESEL lub NIP będzie skutkować zakończeniem przetwarzania dokumentu z kodem błędu 423.

Jednolity Plik Kontrolny

Informacje ogólne o JPK, w tym JPK_VAT i JPK_GV, kto i kiedy składa, jak wypełnić i wysłać plik