Nowa wersje deklaracji VIU-DO dla procedury unijnej (OSS) oraz deklaracji VII-DO dla procedury importu (IOSS)


Informujemy o nowej wersji deklaracji VIU-DO (2) dla podatników rozliczających podatek VAT w procedurze unijnej (OSS) oraz deklaracji VII-DO (2) dla podatników rozliczających podatek VAT w procedurze importu (IOSS).

Powyższe deklaracje zawierają nową wersję pouczenia w odniesieniu do stosowania przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz. 479, z późn. zm.).

Formularze elektroniczne VAT

W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne VAT