Broszura informacyjna dla JPK_VAT z deklaracją


Ministerstwo Finansów informuje o udostępnieniu broszury informacyjnej dla JPK_VAT z deklaracją

W zakładce JPK_VAT z deklaracją opublikowaliśmy broszurę informacyjną nt. jednolitego pliku kontrolnego VAT (JPK_VAT) z deklaracją. Można tam znaleźć m.in.:

  • informacje dotyczące elementów składowych i formatów pól nowej struktury,
  • opisy poszczególnych pól nowego JPK_VAT,
  • przykłady i wyjaśnienia, które ułatwiają poprawne wypełnienie dokumentu i stosowanie prawa w tym zakresie.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma