Aktualizacja struktur nowego JPK_VAT z deklaracją dostępnych na ePUAP


Informujemy o aktualizacji struktur XML nowego JPK_VAT z deklaracją

8 maja 2020 r. opublikowano na ePUAP zaktualizowane struktury nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Aktualizacja ma na celu ułatwienie implementacji nowej struktury JPK_VAT z deklaracją oraz jest związana z aktualizacją schem referencyjnych i daty okresu ich obowiązywania.

Wprowadzono następujące zmiany:

  • zaimplementowano element Naglowek (wraz z elementami KodFormularzaDekl i WariantFormularzaDekl - dla Deklaracji VAT-7 oraz KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, Kwartal - dla Deklaracji VAT-7K) bezpośrednio w węźle Deklaracja,
  • dodano nieobowiązkowy element Ewidencja,
  • zaktualizowano definicje dotyczące okresów - TDataCzas>=01.07.2020,
  • zaktualizowano schemę StrukturyDanych - zaimportowano najnowszą wersję StrukturyDanych_v6-0,
  • zmianie uległy typy kodów krajów: TKodKrajuISO - zastąpiony został TKodKrajuEL oraz aktualizacji uległa lokalna definicja typu TKodKraju,
  • zmianie uległa definicja typu dla elementu Rok,
  • zaktualizowano namespace a także wersję schemy w obu elementach Naglowek.

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.