Aktualizacja środowiska testowego dla wysyłki plików JPK


Ministerstwo Finansów informuje o aktualizacji środowiska testowego dla wysyłki wszystkich jednolitych plików kontrolnych

 • 10 marca 2020 r. udostępniliśmy zaktualizowane środowisko testowe dla wysyłki wszystkich jednolitych plików kontrolnych (JPK).
 • Środowisko testowe zostało dostosowane do obsługi zaktualizowanego 6 marca 2020 r. wzoru struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K.
 • Zachęcamy do korzystania z nowego środowiska.

Środowisko testowe jest dostępne pod adresem test-e-dokumenty.mf.gov.pl

Informacje techniczne

Informacje o działaniu mocków dla środowiska testowego:

 1. Pełnomocnik

  Jeżeli NIP z deklaracji kończy się na cyfrę 0, 1, 3, 4 – to pełnomocnictwo jest prawidłowe. Certyfikat nie jest sprawdzany.

  W przeciwnym przypadku pełnomocnictwo jest zweryfikowane negatywnie.

 2. Dane autoryzujące

  NIP/PESEL w danych autoryzujących:

  • parzyste zwracają pozytywną weryfikację,
  • nieparzyste zwracają negatywną weryfikację.
 3. CRL

  Usługa CRL zawsze zwraca pozytywną weryfikację.

 4. Weryfikacja podpisu na Bramce

  Podatnik może wymusić sprawdzanie poprawności podpisu na bramce za pomocą parametru wywołania: {{envUrl}}/api/Storage/InitUploadSigned?enableValidateQualifiedSignature=true

 

JPK_VAT

Dla plików przesyłanych za okresy do 30 września 2020 r. oraz korekt za te okresy