Aktualizacja roboczych struktur nowego JPK_VAT z deklaracją


Ministerstwo Finansów informuje o aktualizacji roboczych struktur nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K)

W dniu 5 grudnia 2019 r. opublikowano zaktualizowane robocze struktury nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).

W opublikowanych strukturach:

  • zaktualizowano elementy:
    • TDataCzas – zmiana zakresu na <xsd:minInclusive value="2020-04-01T00:00:00Z"/>,
    • P_34, P_49, P_52, P_68, P_69 oraz K_46 - zmiana definicji typu,
  • dodano sekwencję dla P_68 oraz P_69,
  • zmieniono kolejność występowania annotations dla sekwencji SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz,
  • usunięto nadmiarowy typ TData,
  • poprawiono błędy pisarskie w opisie dla elementu K_18.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.