Aktualizacja roboczych struktur nowego JPK_VAT z deklaracją


Ministerstwo Finansów informuje o aktualizacji struktur roboczych nowego JPK_VAT z deklaracją

W dniu 17 lutego 2020 r. opublikowano zaktualizowane robocze struktury nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).

W opublikowanych strukturach dokonano:

  • aktualizacji dat występujących w nazwach przestrzeni,
  • przeniesienia elementu PozycjeSzczegolowe bezpośrednio do węzła elementu Deklaracja,
  • zmiany definicji lokalnego typu tns:TKodKrajuISO – dodanie kodu „EL” dla Grecji,
  • utworzenia lokalnego typu tns:TKodKrajuJPK wykluczającego zastosowanie kodu „GR” dla Grecji,
  • zmiany typu dla elementów KodKrajuNadaniaTIN na nowo utworzony tns:TKodKrajuJPK ,
  • zmiany typu dla elementu P_ORDZU na etd:TTekstowy (max 3500 znaków),
  • wykluczenia wartości zerowej dla P_60, w przypadku wypełnienia sekwencji dla elementów od P_59 do P_61.

Jednolity Plik Kontrolny

JPK_VAT, JPK na żądanie, struktury JPK, narzędzia do tworzenia i wysyłania JPK_VAT, aplikacja e-Mikrofirma

Struktury dokumentów XML

Struktury dokumentów XML można pobrać klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie.