Aktualizacja certyfikatu klucza publicznego do usługi e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK, CUK, ALK)


Informujemy o aktualizacji certyfikatu klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego usługi e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK, CUK, ALK)

28 lipca 2022 roku zostanie zaktualizowany certyfikat klucza publicznego do szyfrowania klucza szyfrującego środowiska produkcyjnego.

W tym dniu w godzinach 9:00 – 11:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do środowiska usługi e-dokumenty.mf.gov.pl (JPK, CUK, ALK).

Nowy certyfikat zostanie wystawiony przez Certum Digital Identification dla e-dokumenty.mf.gov.pl z datą ważności dla środowiska produkcyjnego od 20 lipca ‎2022 17:21:41 do 18 lipca ‎2025 15:36:51.

Certyfikat pod nazwą „Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 20.07.2022 r. ” można pobrać na stronie Portalu Podatkowego w następujących lokalizacjach: