Nowa usługa AKC-RU/AKC-ZU


Informujemy o udostępnieniu na Portalu Podatkowym nowej usługi AKC-RU/AKC-ZU dotyczącej paliw opałowych

Na Portalu Podatkowym udostępniono dla osób fizycznych formularz AKC-RU/AKC-ZU, który umożliwia wypełnienie i złożenie przez użytkownika uwierzytelnionego (podmiot zużywający olej opałowy) informacji między innymi o posiadanych urządzeniach grzewczych, miejscu ich zainstalowania oraz planowanej ilości zużycia oleju do celów opałowych, jak też zwrotnego wygenerowania potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia na formularzu AKC-PR/U 

AKC-RU/AKC-ZU

Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/ zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy