AKC-RU/AKC-ZU


Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/ zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy

W każdej chwili po zalogowaniu możesz zobaczyć swoje zgłoszenie. W razie potrzeby możesz je edytować.

Złóż AKC-RU/AKC-ZU

Aby się zalogować, przygotuj swoje dane:

  1. PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia
  2. Kwotę przychodu, którą wskazałeś w PIT za 2017 r.
  3. Kwotę przychodu za 2018r.

i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2017 r. Jeżeli otrzymałeś informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2017 r. nie rozliczyłeś się samodzielnie - podaj kwotę nadpłaty/do zapłaty z PIT-40A,

lub - jeśli masz profil zaufany - przygotuj dane logowania do PZ