AKC-RU/AKC-ZU


Zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/ zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności jako pośredniczący podmiot olejowy lub zużywający podmiot olejowy

Zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU w formie elektronicznej możesz złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Informacje dotyczące sposobu złożenia zgłoszenia znajdziesz na PUESC w opisie usługi „Zarejestruj się jako podmiot olejowy, wygeneruj kody transakcyjne”, w zakładce [Usługa krok po kroku].

Aby przejść do PUESC i złożyć zgłoszenie AKC-RU/AKC-ZU wybierz przycisk [Przejdź do PUESC, aby złożyć AKC-RU/AKC-ZU].

Przejdź do PUESC, aby złożyć AKC-RU/AKC-ZU