Wysyłanie JPK_VAT – wyjaśnienie


28.11.2023

Informujemy, że JPK_VAT nie należy przesyłać za pośrednictwem strony https://epuap.gov.pl/wps/portal.

JPK_VAT należy przesyłać wyłącznie elektronicznie przy wykorzystaniu oprogramowania interfejsowego, dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. Każdy inny tryb przesłania JPK_VAT nie może być uznany za realizację obowiązku złożenia informacji JPK_VAT. Takiego wymogu nie spełnia w szczególności przesłanie pliku JPK_VAT w formacie csv bądź html przez stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal do Ministerstwa Finansów.

Problemy techniczne związane z obsługą wysyłki pliku JPK_VAT można zgłaszać pod adresem e-mail: jpk.helpdesk@mf.gov.pl