Sposób wykazywania importu na zasadach ogólnych w JPK_VAT


Zmiana zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu

16.04.2024

W związku ze zmianą zasad ujmowania w JPK_VAT transakcji importu, w której podstawą obliczenia podatku VAT jest dokument celny, w JPK_VAT należy wykazywać numer dokumentu celnego oraz dane kontrahenta z kraju trzeciego, a nie agencję celną.

Dotyczy to JPK_VAT składanych od rozliczenia za marzec 2018 r.

Podatnicy, którzy w złożonych do tej pory JPK_VAT wykazali agencję celną jako kontrahenta, nie muszą korygować przesłanych JPK_VAT.