Obowiązująca wersja struktury JPK_VAT


16.04.2024

Przypominamy, że od 1 lutego 2018 r. JPK_VAT – zarówno za bieżące okresy 2018 r., jak i te zaległe oraz korekty JPK_VAT za wcześniejsze okresy – należy składać według nowej wersji struktury JPK_VAT(3) obowiązującej od stycznia 2018 r.