e-Deklaracje - Pozostałe formularze


W tym miejscu znajdziesz pozostałe formularze interaktywne

Poniższe dokumenty elektroniczne możesz złożyć za pomocą wybranego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.


Poniższe dokumenty elektroniczne możesz złożyć za pomocą wybranego formularza lub narzędzia do wysyłki xml.


Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.


Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.


Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Aktualny status i UPO dostępne są w usłudze Status wysłanej e-Deklaracji.

Legenda

Deklaracja online.
Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych - pozostałe

CBC-P

Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF
OEG-1

Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa

2023

Deklaracja w interaktywnym PDF

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób


ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.


ORD-W1

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)


SPW-1

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

SPW-2

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

DRA-2

Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych za

2024

Deklaracja w interaktywnym PDF

2023

Deklaracja w interaktywnym PDF

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych - pozostałe