e-Deklaracje - Pozostałe formularze


W tym miejscu znajdziesz pozostałe formularze interaktywne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeglądarki Edge, Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Jeśli chcesz skorzystać z formularza, pobierz go na dysk komputera.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

Archiwum formularzy elektronicznych - pozostałe

CBC-P

Powiadomienie w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

CBC-R

Informacja o grupie podmiotów

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

CRS-1

Informacje o rachunkach raportowanych i nieudokumentowanych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

FAT-1

Informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

OEG-1

Informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

ORD-W1

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

SPW-1

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

SPW-2

Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (poniesionej straty) przez podatnika specjalnego podatku węglowodorowego

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

2020

Deklaracja w interaktywnym PDF

2019

Deklaracja w interaktywnym PDF

2018

Deklaracja w interaktywnym PDF

2017

Deklaracja w interaktywnym PDF

2016

Deklaracja w interaktywnym PDF

2015

Deklaracja w interaktywnym PDF

DRA-2

Zbiorcza deklaracja miesięczna dotycząca opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi będące reklamą napojów alkoholowych za

2021

Deklaracja w interaktywnym PDF

TPR-P

Informacja o cenach transferowych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF

TPR-C

Informacja o cenach transferowych

2022

Deklaracja w interaktywnym PDF
Archiwum formularzy elektronicznych - pozostałe