Formularze archiwalne - pozostałe formularze


W tym miejscu znajdziesz pozostałe archiwalne formularze elektroniczne

Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze interaktywne. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje wtyczek Acrobat/Reader, a co za tym idzie wyświetlanie formularzy nie jest możliwe.
Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.

Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.

Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Legenda

Deklaracja w interaktywnym PDF

Wybierz deklarację

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami - ważny od 1 lipca 2008 r.

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 21.11.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

ORD-W1

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącymi nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF
Deklaracja w interaktywnym PDF
dotyczy formularzy składanych od 06.09.2013

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za kwartał

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZP-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1K

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za kwartał

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1M

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

WZS-1R

Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

2013

Deklaracja w interaktywnym PDF

2012

Deklaracja w interaktywnym PDF

2011

Deklaracja w interaktywnym PDF

2010

Deklaracja w interaktywnym PDF

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF

ZAW-E2

Zgłoszenie osoby upoważnionej do składania i podpisywania deklaracji w formie elektronicznej - dotyczą aktualizacji

2009

Deklaracja w interaktywnym PDF

2008

Deklaracja w interaktywnym PDF