Podatnik VAT-UE


Chcesz założyć działalność gospodarczą i dokonywać transakcji z kontrahentami zagranicznymi w UE? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Jak zostać podatnikiem VAT-UE

Jeśli:

  • jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i zamierzasz rozpocząć dokonywanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT)1;
  • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny (korzystasz ze zwolnienia podmiotowego z uwagi na to, że wartość Twojej sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł) i:
    • całkowita wartość WNT na terytorium Polski przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwotę 50 tys. zł albo,
    • mimo nieprzekroczenia ww. kwoty 50 tys. zł zamierzasz wybrać opodatkowanie WNT2;
  • dokonujesz importu usług (nabywasz z zagranicy usługi, których miejscem opodatkowania jest Polska)
  • świadczysz usługi inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0%, których miejscem opodatkowania jest państwo członkowskie inne niż Polska, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

- musisz najpierw zarejestrować się jako podatnik VAT-UE.

Rejestracja VAT-UE

Jeżeli nie zarejestrowałeś się jeszcze jako podatnik czynny lub zwolniony VAT, wówczas rejestracji do VAT-UE dokonasz na tym samym druku co rejestracji do VAT (VAT-R), a jeżeli zarejestrowałeś się już jako podatnik czynny lub zwolniony VAT, musisz jedynie złożyć aktualizację rejestracji na formularzu VAT-R.

Zgłoszenie możesz złożyć:

ale koniecznie zrób to zanim zaczniesz świadczyć usługi albo zanim dokonasz pierwszej wewnątrzwspólnotowej transakcji.

Gdzie złożyć zgłoszenie

Zgłoszenie złóż do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeżeli jesteś podatnikiem zwolnionym z VAT, Twoja rejestracja do VAT-UE nie wpłynie na utratę tego zwolnienia.

Składanie informacji

Będąc zarejestrowanym podatnikiem VAT-UE, będziesz musiał składać informację podsumowującą VAT-UE w trybie miesięcznym.

Deklarację złóż elektronicznie w urzędzie do 25. dnia następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji lub w którym dokonałeś przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury magazynu typu call-off stock.

Nie masz obowiązku składania zerowej informacji podsumowującej
  1. art. 10 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT);
  2. art. 10 ust. 6 ustawy o VAT;