Zwolnienia celne


W szczególnych okolicznościach, np. mając na względzie cel przywozu towaru lub jego przeznaczenie, przepisy prawa celnego przewidują możliwość zwolnienia z należności przywozowych niektórych towarów, przywożonych z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Generalną zasadą w przepisach prawa celnego jest zasada powszechności należności przywozowych. Oznacza to, że od każdego towaru przywożonego z państwa trzeciego na obszar celny UE wymagane są należności przywozowe. Natomiast zwolnienie z tych należności jest wyjątkiem, który musi wprost wynikać z przepisów prawa celnego.

Więcej informacji dot. zwolnień celnych (link otwiera nowe okno w innym serwisie).