Zwolnienia celne


W tym miejscu znajdziesz informacje na temat możliwości zwolnienia z wnoszenia należności przywozowych niektórych towarów przywożonych z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej

16.04.2024

W szczególnych okolicznościach, np. mając na względzie cel przywozu towaru lub jego przeznaczenie, przepisy prawa celnego przewidują możliwość zwolnienia z należności przywozowych niektórych towarów, przywożonych z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Generalną zasadą w przepisach prawa celnego jest zasada powszechności należności przywozowych. Oznacza to, że od każdego towaru przywożonego z państwa trzeciego na obszar celny UE wymagane są należności przywozowe. Natomiast zwolnienie z tych należności jest wyjątkiem, który musi wprost wynikać z przepisów prawa celnego.

Zwolnienia z należności celnych przywozowych przesyłek

I. Przesyłki o niewielkiej wartości

Zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się w Unii Europejskiej, przy czym „towary o niewielkiej wartości" oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 euro na przesyłkę.

Zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się do:

 1. napojów alkoholowych;
 2. perfum i wód toaletowych;
 3. tytoniu lub wyrobów tytoniowych.

Jednakże zwolnienie z należności celnych przywozowych nie pociąga za sobą w sposób automatyczny zwolnienia z VAT.

II. Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne

Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Unii Europejskiej, są zwolnione z należności celnych przywozowych do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

 • mają charakter okazjonalny,
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Zwolnienie, o którym mowa, ograniczone jest na jedną przesyłkę do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:

 1. wyroby tytoniowe:
  • 50 papierosów,
  • 25 cygaretek (cygar o maksymalnej wadze 3 gramów sztuka),
  • 10 cygar,
  • 50 gramów tytoniu do palenia,
  • proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;
 2. alkohol i napoje alkoholowe:
  • napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % objętości; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo
  • napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % objętości; wina musujące, wina likierowe: 1 litr lub proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie i
  • wina niemusujące: 2 litry;
 3. perfumy: 50 gramów, albo
 4. wody toaletowe: 0,25 litra.

Zwolnienie z należności przywozowych paliw przewożonych w standardowych zbiornikach pojazdów samochodowych

Zwolnieniu z należności celnych przywozowych podlega paliwo przewożone w standardowych zbiornikach pojazdów zgodnie z art. 107-111 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Zwolnienie paliwa do ilości przywożonej w standardowych zbiornikach pojazdów nie oznacza jednak dowolności wykorzystania przywożonego paliwa. Zgodnie z art. 110 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych paliwo zwolnione z należności celnych przywozowych nie może być wykorzystywane w pojazdach innych niż te, w których zostało przywiezione, ani nie może zostać usunięte z tych pojazdów. Nie może też zostać odpłatnie lub nieodpłatnie zbyte przez osobę korzystającą ze zwolnienia. Naruszenie tych zasad powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych.

Pliki do pobrania