Pozycja 9506


Wyłączenie taśm oporowych i taśm do fitnesu

23.08.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C I 333/13 z 19 sierpnia 2021 roku opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 414:

9506

Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych, lekkoatletycznych, do pozostałych sportów (włączając tenis stołowy) lub do gier na świeżym powietrzu, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; baseny i brodziki

usunąć obecną notę wyjaśniającą i zastąpić ją notą w brzmieniu:

„Pozycja ta nie obejmuje taśm oporowych, taśm do fitnessu ani podobnych wyrobów, na przykład prostych pętli, bez uchwytów i innych podobnych dodatkowych elementów, które sprawiają, że artykuły te mogą być zidentyfikowane jako artykuły do ogólnych ćwiczeń fizycznych. Takie wyroby są zwykle pakowane do sprzedaży detalicznej pojedynczo lub po dwie lub więcej sztuk. Są dostępne w różnych kolorach i rozmiarach oraz mogą posiadać nadruki. Zgodnie z ich obiektywnymi cechami taśmy te ani inne podobne wyroby nie są identyfikowalne jako artykuły do ogólnych ćwiczeń fizycznych. W związku z tym należy je klasyfikować zgodnie z ich materiałem składowym, na przykład do pozycji 4008 jako »taśmy z gumy niekomórkowej« (zobacz też uwaga 1 i uwaga 9 do działu 40), do pozycji 4016 jako »pozostałe artykuły z gumy innej niż ebonit« lub do pozycji 6307 jako »pozostałe gotowe artykuły włókiennicze«.

Przykłady taśm, taśm do fitnessu lub podobnych wyrobów, które należy klasyfikować zgodnie z ich materiałem składowym:

Image 1

Image 2

Taśma gumowa (pozycja 4008 )

Pętla gumowa (pozycja 4016 )

Image 3

Pętla z materiału włókienniczego (pozycja 6307)”.