Pozycja 9403


Półki łazienkowe

23.08.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C I 333/6 z 19 sierpnia 2021 roku opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 404:

Pozycja 9403 „Pozostałe meble i ich części”

dodaje się, co następuje:

„Zob. również uwaga 2a) do działu 94 i Noty wyjaśniające do HS do pozycji 9403.

Pozycja ta obejmuje różne rodzaje półek (włącznie z pojedynczymi półkami przedstawianymi ze wspornikami do mocowania ich do ściany), które nadają się do stosowania w szczególności w łazience, przy prysznicu lub w holu wejściowym. Sposób mocowania półki do ściany (przez przykręcenie, przyklejenie lub za pomocą przyssawek itp.) nie jest czynnikiem decydującym o klasyfikacji. (Zobacz rysunki 1 oraz 2).

Z pozycji tej wyłączone są jednak »mydelniczki« oraz »koszyki na gąbki« i »koszyki prysznicowe«, wykonane z różnych materiałów (metali, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki itp.), używane głównie w łazience lub kuchni do przechowywania mydła w kostce, gąbek lub innych artykułów higienicznych. Należy je klasyfikować według ich materiału składowego (zobacz rysunki od 3 do 9), nawet jeżeli są podobne do pojedynczych półek, jak wskazano w Notach wyjaśniających do HS do pozycji 9403.

»Koszyk na gąbki«/»koszyk prysznicowy« ma zwykle kształt pudełka/koszyka, otwartego od góry, a jego dno i ściany boczne mają otwory do odprowadzania wody.

Wymiary elementów na rysunkach podano w następującej kolejności: szerokość x głębokość x wysokość.

Przykłady produktów objętych pozycją 9403:

Image 1

Image 2

Przykłady produktów, które należy klasyfikować według ich materiału składowego:

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9