Pozycja 7323


Puszki/pudełka do przechowywania z blachy stalowej

16.09.2020

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. Urz. C 303/3) z 14 września 2020 r. opublikowane zostały Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

na stronie 313, po Nocie wyjaśniającej do podpozycji 7320 90 30 dodaje się tekst w brzmieniu:

7323  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części,
z żeliwa lub stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i tym podobne artykuły, z żeliwa lub stali;

Niniejsza pozycja obejmuje puszki/pudełka do przechowywania, wykonane z blachy stalowej,
w różnych rozmiarach i kształtach (cylindryczne, prostokątne, w kształcie gwiazdy itp.) z dopasowaną pokrywką oraz z nadrukowanymi różnymi motywami. Puszki/pudełka takie posiadają obiektywne cechy artykułów gospodarstwa domowego (takie jak małe rozmiary, dekoracyjny wygląd, gładkie wnętrze itp.) i służą głównie do przechowywania żywności (herbatników, ciastek, pierników, cukru itp.) lub małych przedmiotów gospodarstwa domowego.

Przykłady puszek, które należy klasyfikować do pozycji 7323:

Dwie puszki metalowe leżące na stole   Metalowa puszka leżąca na stole. W kształcie gwiazdy.   Metalowa puszka w kształcie prostokąta.

Jednakże puszki zawierające informacje dla konsumentów o zawartych w nich towarach, (marka/logo, ilość, informacje o zawartości odżywczej itp.) należy klasyfikować do pozycji 7310.

Przykłady puszek, które należy klasyfikować do pozycji 7310:

Metalowa puszka w kształcie elipsy