Podpozycje 8505 11 00 - 8505 19 90


Magnesy na lodówkę

23.08.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C I 333/1 z 19 sierpnia 2021 roku opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 347 dodaje się zdjęcia i tekst w brzmieniu:

8505 11 00 do 8505 19 90  Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po namagnetyzowaniu

Podpozycje te obejmują magnesy na lodówkę, składające się z magnesu z dołączonym do niego artykułem dekoracyjnym. Magnes nadaje towarom złożonym ich zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ jest przeznaczony przede wszystkim do łatwego mocowania do metalowej powierzchni oraz przemieszczania po niej, a w przypadku większości tych magnesów, również do przymocowania papieru lub innych małych artykułów do powierzchni metalowej. Funkcja dekoracyjna artykułu jest zatem drugorzędna.

Przykłady niektórych dekoracyjnych magnesów na lodówkę:

Image 1

Image 2

Image 3

O wymiarach w przybliżeniu 6 cm x 6 cm x 5 cm

Image 4

O wymiarach w przybliżeniu 7 cm x 9 cm x 2 cm

Image 5

O wymiarach w przybliżeniu 8 cm x 8 cm x 2 cm

Image 6

O wymiarach w przybliżeniu 8 cm x 6,5 cm x 1 cm

Image 7

Image 8

O wymiarach w przybliżeniu 5,5 cm x 8 cm x 1 cm

Image 9

O wymiarach w przybliżeniu 2 cm x 1,5 cm x 0,5 cm

W poniższych trzech przykładach magnes jest mały w porównaniu z rozmiarem dekoracji, jednak jest wystarczająco mocny, aby przymocować tę bardzo lekką dekorację do metalowej powierzchni.

Image 10

Image 11

Image 12

Podpozycje te nie obejmują:

Magnesów na lodówkę, które są dołączone do artykułu użytkowego. Produkt został zaprojektowany jako artykuł użytkowy (na przykład otwieracz do butelek, kalendarz, czasomierz, klamerka do bielizny), który może być przymocowany do metalowej powierzchni. Artykuł użytkowy posiada swoją własną funkcję (np. otwieranie butelek, wskazywanie daty lub czasu itp.). Artykuł użytkowy nadaje towarom złożonym ich zasadniczy charakter w rozumieniu ORI 3 b), ponieważ magnes pełni wyłącznie rolę wspierającą (tj. przymocowuje produkt użytkowy do powierzchni metalowej).

Przykłady niektórych z tych artykułów:

Image 13