Podpozycja 9506 69 90


Wyłączenie piłek antystresowych

29.03.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C 104I/1 z 26 marca 2021 r. opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 416, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 9506 69 90 akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Niniejsza podpozycja nie obejmuje jednak tak zwanych »piłek antystresowych«, które mają kształt piłki i mogą być zdobione w różny sposób. Są one zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub z gumy i są przeznaczone do wielokrotnego ściskania w dłoni w ramach ćwiczenia antystresowego. »Piłki antystresowe« i podobne »artykuły antystresowe« o różnych kształtach i wzorach należy klasyfikować do pozycji 9503.”.