Podpozycja 8714 94 20


Hamulce

19.11.2021

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C 466 I/1 z 18 listopada 2021 roku opublikowane zostały nowe zapisy w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej, które wprowadzają następujące zmiany:

Na stronie 381:

8714 94 20

Hamulce

po pierwszym zdaniu dodaje się tekst w brzmieniu:

„Tego typu hamulce są zintegrowane z piastą.”

Po dotychczasowej treści noty wyjaśniającej i ilustracjach dodaje się tekst w brzmieniu:

„Podpozycja ta obejmuje również »pozostałe hamulce«, które nie są zintegrowane z piastą, takie jak hamulce szczękowe (hamulce typu caliper, hamulce typu cantilever, hamulce typu U, hamulce typu V itp.), hamulce tarczowe lub tak zwane »hamulce rolkowe« (specjalny typ hamulców bębnowych, które są przeznaczone do połączenia z piastą koła).”