Stosowanie art. 128, 136 i 347 rozporządzenia wykonawczego do unijnego kodeksu celnego


Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące stosowania art. 128, 136 i 347 rozporządzenia wykonawczego do unijnego kodeksu celnego

18.02.2021

Informacje o Wytycznych

Wytyczne zawierają wyjaśnienia Komisji Europejskiej (KE) odnoszące się do transakcji sprzedaży właściwej do ustalenia wartości celnej oraz honorariów, tantiem autorskich i opłat licencyjnych. Obecna wersja wytycznych KE koryguje stanowisko wynikające z ich poprzedniej wersji (z 28 kwietnia 2016 r.), które wykluczało możliwość ustalania wartości celnej na podstawie transakcji sprzedaży zawartej pomiędzy podmiotami unijnymi. Taka interpretacja powodowała daleko idące komplikacje, ponieważ importer dysponujący wystawioną na siebie, przez unijnego pośrednika, fakturą nie mógł jej wykorzystać do ustalenia wartości celnej, a jednocześnie najczęściej nie dysponował fakturą wystawioną przez producenta na pośrednika (tajemnica handlowa), co powodowało w każdej tego rodzaju sytuacji konieczność ustalenia wartości celnej zastępczymi metodami wyceny.

Zgodnie z nowym podejściem KE, także transakcja sprzedaży zawarta między podmiotami unijnymi może stanowić podstawę zadeklarowania wartości celnej przywożonych towarów, jeżeli jest ona sprzedażą występującą bezpośrednio przed wprowadzeniem towarów na obszar UE. Dokument zawiera także wyjaśnienia dotyczące zasad traktowania sprzedaży w składzie celnym dla potrzeb zadeklarowania wartości celnej (art. 128 ust. 2 UKC RW), gdzie sprzedażą właściwą do dokonania tej czynności powinna być sprzedaż występująca najbliżej momentu wprowadzenia towarów na obszar celny UE.

Sposób traktowania transakcji sprzedaży szczegółowo opisany w wytycznych nie jest podejściem całkowicie nowym. KE przedstawiła bowiem powyższe podejście po raz pierwszy w październiku 2018 r., zapowiadając jednocześnie przygotowanie wytycznych, które zawierać miały praktyczne przykłady w celu prawidłowego korzystania z nowej interpretacji artykułu 128 UKC RW. W następstwie powyższego, Departament Ceł MF zalecił izbom administracji skarbowej i urzędom celno-skarbowym stosowanie nowego podejścia już w listopadzie 2018 r.

Dokument ma charakter wyjaśniający i ma na celu zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów art. 128, 136 i 347 UKC RW przez organy celne i podmioty gospodarcze z całej UE. Jednocześnie wskazane w nim zalecenia, pojęcia i schematy stosuje się tylko i wyłącznie do zagadnień związanych z ustalaniem wartości celnej towarów.

Materiały