Wolne obszary celne


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące wolnych obszarów celnych (WOC) m.in. czym są, jak mogą być pomocne, jakie spełnić warunki do utworzenia WOC i inne

13.07.2023

Wolne obszary celne (WOC) są atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym dla przedsiębiorców, którzy importują towary i prowadzą centra składowe oraz świadczą usługi w zakresie logistyki.

WOC mogą być także pomocne dla przedsiębiorstw, które wytwarzają produkty na rynek krajowy oraz przeznaczone do powrotnego wywozu.

Dowiedz się w jakim zakresie wolne obszary celne mogą być pomocne dla realizacji twoich przedsięwzięć gospodarczych.

Znajdziesz tu także informacje o warunkach, które musisz spełnić aby utworzyć WOC.

Informacje podstawowe

Instytucja wolnego obszaru celnego jest idealnym rozwiązaniem dla firm importujących towary spoza Unii Europejskiej. Z gospodarczego punktu widzenia instytucja wolnego obszaru celnego spełnia, w systemie obrotu towarowego z zagranicą, istotne funkcje wpływające na poprawę efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności gospodarczej. Można ją rozpatrywać w następujących płaszczyznach.

Instytucja wolnego obszaru celnego umożliwia zawieszenie płatności cła i podatków w odniesieniu do towarów nieunijnych, przeznaczonych do dopuszczenia do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej (funkcja zawieszenia płatności).

Wolny obszar celny stanowi ogniwo pośrednie w reeksporcie towarów sprowadzanych z państw trzecich i przeznaczonych do powrotnego wywozu (funkcja reeksportowa).

Towary nieunijne wprowadzone do wolnego obszaru celnego nie muszą być, dopuszczane do obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebą gospodarczą towary te mogą zostać powrotnie wywiezione. Nie ma wówczas potrzeby uiszczania należności celnych i podatkowych.

Towary wprowadzone do wolnego obszaru celnego mogą podlegać procesom przetworzenia (funkcja produkcyjna). W ramach tej działalności jest możliwe użycie towarów w procesach wytwórczych (produkcyjnych) realizowanych w wolnym obszarze celnym.

Numery identyfikacyjne WOC (FZ) - wykaz

Numer identyfikacyjny Wolny obszar celny
PL440000FZ0001 Wolny Obszar Celny na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
PL330000FZ0002 Wolny Obszar Celny w Gliwicach
ul. Portowa 28
44-100 Gliwice
PL300000FZ0003 Wolny Obszar Celny w gminie Terespol
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
PL420000FZ0004 Wolny Obszar Celny w Szczecinie
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
PL420000FZ0005 Wolny Obszar Celny w Świnoujściu
ul. Jana Sołtana 1
72-602 Świnoujście
PL320000FZ0006 Wolny Obszar Celny w Gdańsku
ul. Zamknięta 18
80-955 Gdańsk
PL440000FZ0007 Wolny Obszar Celny w Mszczonowie w województwie mazowieckim
ul. Fabryczna 6/10
96-320 Mszczonów

Pliki do pobrania