Procedura uszlachetniania czynnego


Procedura uszlachetniania czynnego to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności. Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, musisz uzyskać pozwolenie organu celnego.

Więcej informacji na temat uszlachetniania czynnego (link otwiera nowe okno w innym serwisie).