Procedura uszlachetniania czynnego


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące procedury uszlachetniania czynnego m.in. czym jest, czego dotyczy, jak z niej skorzystać i inne

16.04.2024

Informacje podstawowe

Procedura uszlachetniania czynnego to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując ją możesz przywozić czasowo na obszar celny Unii towary nieunijne i poddawać je procesom przetwarzania (np. montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, musisz uzyskać pozwolenie organu celnego.

Pliki do pobrania