Procedura uszlachetniania biernego


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące procedury uszlachetniania biernego m.in. czym jest, czego dotyczy, jak z niej skorzystać i inne

16.04.2024

Informacje podstawowe

Uszlachetnianie bierne to jedna z tzw. procedur specjalnych. Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny Unii i poddawać je tam procesom przetwarzania (np. obróbce, montażowi, naprawie). Następnie, przy przywozie na obszar celny UE produktów przetworzonych powstałych z tych towarów, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych.

Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania biernego, musisz wystąpić z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z niego. Może to zrobić osoba, która ma siedzibę na obszarze celnym UE.

Pliki od pobrania