Procedura odprawy czasowej


Informacje na temat procedury odprawy czasowej m.in. czym jest, kiedy może być stosowana, co obejmuje

16.04.2024

Procedura odprawy czasowej pozwala przywieźć towary na jakiś czas na obszar celny Unii Europejskiej, bez płacenia za nie należności celnych przywozowych całkowicie lub częściowo. 

Powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy:

  • mają siedzibę poza UE i chcieliby na jakiś czas przywieźć na obszar celny Unii swoje towary, np. zaprezentować je na targach;
  • mają siedzibę na obszarze celnym UE i chcieliby czasowo użytkować nieunijne towary, np. testować próbki.

Odprawa czasowa może być stosowana wyłącznie, gdy:

  • nie jest planowane poddanie towarów żadnym zmianom (poza wymaganymi - np. konserwacją),
  • możliwe jest zapewnienie identyfikacji towarów,
  • towar należy do osoby, która ma siedzibę poza obszarem celnym Unii,
  • spełnione są określone w przepisach prawa celnego wymagania dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych.

W zależności od rodzaju towarów, które wwozisz, możesz ubiegać się o:

  • całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych,
  • częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych - w takim wypadku zapłacisz 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać zapłacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą.

Pliki do pobrania