Procedura odprawy czasowej


Procedura odprawy czasowej pozwala przywieźć towary na jakiś czas na obszar celny Unii Europejskiej, bez płacenia za nie należności celnych przywozowych całkowicie lub częściowo. 

Powstała z myślą o przedsiębiorcach, którzy:

  • mają siedzibę poza UE i chcieliby na jakiś czas przywieźć na obszar celny Unii swoje towary, np. zaprezentować je na targach;
  • mają siedzibę na obszarze celnym UE i chcieliby czasowo użytkować nieunijne towary, np. testować próbki.

Odprawa czasowa może być stosowana wyłącznie, gdy:

  • nie jest planowane poddanie towarów żadnym zmianom (poza wymaganymi - np. konserwacją),
  • możliwe jest zapewnienie identyfikacji towarów,
  • towar należy do osoby, która ma siedzibę poza obszarem celnym Unii,
  • spełnione są określone w przepisach prawa celnego wymagania dotyczące całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych.

W zależności od rodzaju towarów, które wwozisz, możesz ubiegać się o:

  • całkowite zwolnienie z należności celnych przywozowych,
  • częściowe zwolnienie z należności celnych przywozowych - w takim wypadku zapłacisz 3% kwoty należności celnych przywozowych, która miałaby zostać zapłacona za te towary, gdyby zostały dopuszczone do obrotu w dniu, w którym zostały objęte procedurą.