Końcowe przeznaczenie


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące procedury końcowego przeznaczenia.

16.04.2024

Jeśli importowany towar ma mieć szczególne zastosowanie, np. w ramach montażu przemysłowego, a taryfa celna przewiduje dla niego preferencje celne, może mieć zastosowanie procedura końcowego przeznaczenia. Aby to zrobić, należy uzyskać pozwolenie. Dokument ten określa czas i sposób, w jaki możesz wykorzystać towary. Jeśli nie dochowasz warunków zawartych w pozwoleniu, zapłacisz należności celne.