Niepreferencyjne pochodzenie towarów - wytyczne


Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące świadectw potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów

28.11.2023

W dniu 22 sierpnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz.U. z 22.8.2016 r., poz. 1307).

Minister Finansów określił w drodze ww. rozporządzenia szczegółowe wymogi, jakie powinien spełniać wniosek o wystawienie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru oraz samo świadectwo; wzór zarówno wniosku jak i świadectwa, oraz sposób i tryb wystawiania przez organy celne świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru.

Wytyczne w sprawie stosowania przepisów w ww. zakresie zawiera załączony plik.

Pliki do pobrania