Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) - wytyczne


Informacje na temat Wiążącej Informacji o pochodzeniu (WIP), czym jest WIP, jak i do kogo złożyć wniosek, jak korzystać z decyzji WIP, ważność decyzji WIP i inne

16.04.2024

Wytyczne dotyczące decyzji w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) służą ułatwieniu jednolitego stosowania odpowiednich przepisów określonych w unijnym kodeksie celnym (UKC), rozporządzeniu delegowanym Komisji (UKC RD) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UKC RW).

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek osoby zainteresowanej. Decyzja WIP nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów, ale do celów jej stosowania w kontekście konkretnej procedury celnej, posiadacz decyzji WIP musi być w stanie udowodnić, że dane towary oraz okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem towarom i okolicznościom określonym w decyzji.

Decyzje WIP zapewniają tym samym podmiotom gospodarczym informacje w odniesieniu do pochodzenia towarów, ułatwiają pracę organów celnych oraz przyczyniają się do jednolitej interpretacji reguł pochodzenia.

Od 1 stycznia 2024 r. złożenie wniosku o udzielenie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek osoby zainteresowanej, określającą pochodzenie towaru. WIP dotyczy towaru klasyfikowanego według jednego kodu taryfy celnej i jednego kraju pochodzenia, grupy krajów lub terytorium i ważna jest przez 3 lata od daty jej wydania. Należy jednak podkreślić, że WIP nie zastępuje tzw. dowodów pochodzenia, a więc świadectw EUR-1, EUR-MED, deklaracji na fakturze itp. dokumentów.

Wszelkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIP znajdują się na PUESC w opisie usługi skarbowo-celnej Uzyskaj Wiążącą Informację o Pochodzeniu (WIP) – puesc.gov.pl. Użytkownicy posiadający już konto na PUESC powinni dokonać aktualizacji danych (aktualna nazwa i adres firmy, adres e-mail).

Wnioski złożone w formie papierowej przez e-Urząd lub przez e PUAP nie zostaną przyjęte.