Dokumenty i formularze


Formularze związane z nadawaniem przedsiębiorcy numeru EORI

16.04.2024

Formularze

Pliki do pobrania

Na stronie Komisji Europejskiej znajdują się następujące materiały dotyczące EORI:

  • Wytyczne KE dotyczące EORI
  • dokument dotyczący rejestracji  EORI w państwach członkowskich
  • e-learning EORI.