Towary przywożone przez podróżnych zwolnione z opłat


W tej sekcji znajdziesz informacje o tym, jakie towary i w jakich ilościach możesz przywieźć z zagranicy bez płacenia od nich cła.