Towary przywożone przez podróżnych zwolnione z opłat


W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące towarów przywożonych przez podróżnych zwolnionych z opłat: towary z krajów UE oraz towary z krajów trzecich

13.07.2023

W tej sekcji znajdziesz informacje o tym, jakie towary i w jakich ilościach możesz przywieźć z zagranicy bez płacenia od nich cła.

Towary przywożone z krajów UE zwolnione od podatku akcyzowego

Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonywane przez osobę fizyczną, gdy wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i jeżeli wyroby te nie są przeznaczone na cele handlowe.

Zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich dokonywane przez osobę fizyczną, jeżeli wyroby te są przemieszczane przez tę osobę osobiście na jej własny użytek i nie są przeznaczone na cele handlowe.

Przy ustalaniu przeznaczenia handlowego nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych brana jest pod uwagę:

 1. ilość wyrobów akcyzowych;
 2. status handlowy osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;
 3. miejsce, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczone, lub, w razie wątpliwości, sposób transportu;
 4. każdy dokument odnoszący się do wyrobów akcyzowych;
 5. rodzaj wyrobów akcyzowych.

Normy ilościowe dla wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich nie wskazujące na przeznaczenie handlowe

 1. dla wyrobów tytoniowych ilości nieprzekraczające:
  • papierosy - 800 sztuk, 
  • cygaretki (cygara o masie nieprzekraczającej 3 gramów/sztukę) - 400 sztuk,
  • cygara - 200 sztuk,
  • tytoń do palenia - 1 kilogram:
 2. dla napojów alkoholowych ilości nieprzekraczające:
  • alkohol etylowy - 10 litrów,
  • wino i napoje fermentowane - 90 litrów, w tym wino musujące - 60 litrów,
  • piwo - 110 litrów,
  • produkty pośrednie - 20 litrów;
 3. dla płynu do papierosów elektronicznych ilości nieprzekraczające:
  • 200 mililitrów;
 4. dla wyrobów nowatorskich ilości nieprzekraczające:
  • 0,16 kilograma.

Warunki dla paliwa silnikowego i opałowego

Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez osobę fizyczną, w każdej ilości, wyrobów energetycznych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego wskazuje na przeznaczenie handlowe tych wyrobów, jeżeli wyroby te są transportowane nietypowymi rodzajami transportu.

Za nietypowy rodzaj transportu uważa się :

 1. transport paliw silnikowych, w inny sposób niż w zbiornikach paliwowych pojazdów samochodowych, montowanych na stałe przez producenta we wszystkich pojazdach samochodowych, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do napędu pojazdu samochodowego, lub przystosowanych do pojazdów samochodowych, pozwalających na bezpośrednie wykorzystanie gazu jako paliwa, lub w odpowiednich pojemnikach zapasowych (kanistrach) zawierających paliwa silnikowe, przeznaczone do zużycia w tych pojazdach, w ilości nieprzekraczającej 10 litrów;
 2. transport paliw opałowych, w inny sposób niż za pomocą cystern używanych przez podmioty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto zwalnia się od akcyzy paliwo silnikowe nabywane wewnątrzwspólnotowo przeznaczone do użycia podczas transportu i przywożone w standardowych zbiornikach:

 1. użytkowych pojazdów silnikowych;
 2. zamontowanych w pojemnikach specjalnego przeznaczenia;
 3. statków powietrznych lub jednostek pływających.

Za standardowy zbiornik uważa się:

 • zbiornik paliwa na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich środkach transportu tego samego rodzaju oraz którego zamontowanie na stałe umożliwia bezpośrednie wykorzystanie paliwa zarówno do napędu, jak i, w odpowiednim przypadku, do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzącego i innych systemów;
 • zbiornik na stałe zamontowany przez producenta we wszystkich pojemnikach takiego samego typu i którego zamontowanie na stałe pozwala na bezpośrednie wykorzystanie paliwa do funkcjonowania w trakcie transportu systemu chłodzenia i innych systemów, w które może być wyposażony pojemnik specjalnego przeznaczenia.

Za użytkowy pojazd silnikowy uważa się silnikowy pojazd drogowy, włączając ciągniki z przyczepą lub bez, który ze względu na konstrukcję lub wyposażenie jest przeznaczony i nadaje się do transportu, odpłatnego i nieodpłatnego, towarów lub więcej niż dziewięciu osób, włączając kierowcę, oraz każdy pojazd drogowy specjalnego przeznaczenia innego niż transport.

Za pojemnik specjalnego przeznaczenia uważa się pojemnik wyposażony w układy chłodzenia, systemy tlenowe, izolacji termicznej oraz inne systemy.

Towary z krajów trzecich

Towary zwolnione od cła

Jeżeli przyjeżdżasz do Polski spoza Unii Europejskiej, to możesz przywieźć ze sobą prezenty, pamiątki itp. towary, od których nie płaci się cła, pod warunkiem, że ich łączna równowartość nie przekracza:

 • 300 euro – jeżeli podróżujesz drogą lądową;
 • 430 euro – jeżeli podróżujesz drogą lotniczą lub morską.

Do tych kwot nie wlicza się wartości:

 • niezbędnych Ci lekarstw;
 • bagażu osobistego, który wywiozłeś ze sobą w podróż, a teraz go przywozisz (jeśli wracasz z podróży), albo
 • bagażu osobistego, który przywozisz ze sobą, a wyjeżdżając z Polski go wywieziesz (jeżeli podróżujesz do Polski);
 • paliwa w standardowym baku pojazdu, którym podróżujesz oraz w kanistrze (do 10 litrów);
 • takiej ilości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych, które można przywieźć ze zwolnieniem z cła.

Ilości tytoniu i wyrobów tytoniowych, które możesz przywieźć ze zwolnieniem z cła, jeżeli ukończyłeś 17 lat:

 • jeżeli podróżujesz drogą lądową:
  1. papierosy – 40 sztuk albo
  2. cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, albo
  3. cygara – 10 sztuk, albo
  4. tytoń do palenia – 50 g,

 • jeżeli podróżujesz drogą lotniczą lub morską:
  1. papierosy – 200 sztuk albo
  2. cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, albo
  3. cygara – 50 sztuk, albo
  4. tytoń do palenia – 250 g,

   Można dowolnie łączyć wyroby, o których mowa w poszczególnych literach, pod warunkiem, że suma wartości procentowych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100% (np. samolotem można przywieźć 100 sztuk papierosów i 25 cygar).

Ilości napojów alkoholowych, które możesz przywieźć ze zwolnieniem z cła, jeżeli ukończyłeś 17 lat:

 1. napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy przekraczającej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr albo
 2. alkohol i napoje alkoholowe o mocy nieprzekraczającej 22 % (np. likiery) – 2 litry.

Można dowolnie łączyć napoje, o których mowa w punkcie 1 i 2 pod warunkiem, że suma wartości procentowych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100% (np. można przywieźć 0,5 litra wódki i 1 litr likieru).

Ponadto, możesz przywieźć:

 1. wino niemusujące – 4 litry, i
 2. piwo – 16 litrów.

Wyjątek:

Jeżeli ukończyłeś 17 lat i

 • masz miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej, lub
 • jesteś pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub
 • jesteś członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z krajów spoza Unii Europejskiej do Polski,

to możesz przywieźć ze zwolnieniem z cła:

 1. napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy przekraczającej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy 80 % i więcej (np. wódka) – 0,5 litra albo
 2. alkohol i napoje alkoholowe o mocy nieprzekraczającej 22 % (np. likiery) – 0,5 litra.

I w tym przypadku można dowolnie łączyć napoje, o których mowa w punkcie a i b pod warunkiem, że suma wartości procentowych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100% (np. można przywieźć 0,25 litra wódki i 0,25 litra likieru).

Ponadto, możesz przywieźć:

 1. wino niemusujące – 0,5 litra, i
 2. piwo – 2 litry.