Informacja dla osób fizycznych


Informacje dotyczące mienia przesiedlenia, towarów przywożonych przez podróżnych zwolnionych z opłat, towarów objętych ograniczeniami i zakazami oraz zgłoszeń celnych dla podróżnych