Żywność pochodzenia zwierzęcego


Informacje dotyczące przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego (produktów mięsnych i mleczarskich)

16.04.2024

Ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej, przywóz z zagranicy żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) jest objęty bardzo ścisłą reglamentacją.

Surowe procedury zostały wprowadzone do porządku prawnego UE rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2122/2019 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.

Procedury te nie mają zastosowania w odniesieniu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego pomiędzy państwami członkowskimi UE lub w odniesieniu do produktów pochodzących z Andory, Liechtensteinu, Norwegii, San Marino i Szwajcarii.

Rozporządzenie ustanawia następujące zasady obrotu w odniesieniu do przesyłek osobistych zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego:

  1. Żadna ilość mięsa i podrobów jadalnych, produktów mleczarskich i ich przetworów (w tym makaronów, pieczywa cukierniczego, warzyw przetworzonych o ile zawierają mięso lub mleko) nie może zostać wprowadzona na terytorium Unii Europejskiej bez przeprowadzenia granicznej kontroli weterynaryjnej. Wyjątek stanowi przywóz z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a waga ww. produktów nie może przekroczyć 10 kg na osobę.
  2. Dopuszcza się przywóz, w ilości do 2 kg łącznej wagi, mleka początkowego w proszku, pokarmu dla niemowląt i specjalnych środków spożywczych wymaganych ze względów medycznych, o ile produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu. W przypadku, gdy ww. produkty pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, ich łączna waga nie może przekroczyć 10 kg na osobę.
  3. W odniesieniu do produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) dopuszcza się przywóz wypatroszonych świeżych lub obrobionych produktów do 20 kg lub odpowiadających wadze jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.
  4. W odniesieniu do produktów przeznaczonych do karmienia zwierząt dopuszczalny jest przywóz wyłącznie specjalnej karmy dla zwierząt domowych wymaganej ze względów medycznych, pod warunkiem, że ilość przywożonej karmy nie przekracza 2 kg, przywożone produkty nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia, produkty stanowią pakowane produkty firmowe przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej konsumentowi końcowemu oraz ich opakowanie jest nienaruszone, chyba że jego zawartość jest w danej chwili w użyciu. Przypadku, gdy produkty pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, ich łączna waga nie może przekraczać 10 kg na osobę.
  5. W odniesieniu do innych produktów pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki, można je wwozić do UE, pod warunkiem, że ich łączna waga nie przekracza 2 kg na osobę. W przypadku, gdy produkty pochodzą z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, ich łączna waga nie może przekroczyć 10 kg na osobę,

Wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego niespełniające ww. wymogów należy umieścić w odpowiednich pojemnikach, znajdujących się na przejściach granicznych.

Zakaz wprowadzania do UE produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczy również wysyłania w ramach obrotu pocztowego/kurierskiego.

W sytuacji, gdy do UE następuje przywóz przez podróżnego większej ilości produktów pochodzenia zwierzęcego, należy spełniać wymogi jak dla przesyłek handlowych, tj.:

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.