Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych – IP Box


Konsultacje dotyczą stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej zawartych w ustawach o podatkach dochodowych.

13.07.2023

Ministerstwo Finansów zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych dotyczących stosowania przepisów regulujących w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w podatku dochodowym od osób fizycznych stosowanie preferencyjnej 5% stawki podatkowej od dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej.

Szczegóły na stronie Ministerstwa Finansów.