Uzgodnienia i konsultacje projektu rozporządzenia wydłużającego termin rozliczenia rocznego CIT za 2021 r.


Zgodnie z zapowiedzią, Ministerstwo Finansów wydłuży czas na rozliczenie rocznego CIT za 2021 r.

16.04.2024

  • Dziś, 11 lutego 2022 r., trafił do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wydłużenia terminów.

Zgodnie z zapowiedzią, przekazaliśmy do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia, które wydłuży terminy rozliczenia rocznego podatku CIT.

Przedłużenie to realizuje postulaty środowiska księgowych i przedsiębiorców zgłaszane w związku z Polskim Ładem. Zapewni podatnikom większy komfort i bezpieczeństwo w realizacji zadań.

Zgodnie z projektem rozporządzenia nie 31 marca 2022 r., a 30 czerwca 2022 r. będzie ostateczną datą na:

  • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się między 1 grudnia 2021 a 28 lutego 2022 r. (CIT-8, CIT-8AB);
  • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Projekt jest dostępny na stronie legislacja.gov.pl.