Uproszczenia dla podatników CIT - objaśnienia


Ministerstwo Finansów informuje o opublikowaniu objaśnień z 27 września 2019 r. dotyczących stosowania przepisów podatkowych w podatku CIT

16.04.2024

Objaśnienia dotyczą stosowania przepisów podatkowych obowiązujących podatników podatku CIT w zakresie wyboru m.in. sposobu wpłacania zaliczek czy roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy.

Objaśnienia zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Aktualności.